Ga naar de inhoud

Contactgegevens

Adres:
PrentKunst v.o.f.
Straelseweg 383
5916 AC Venlo
Nederland

E-mail: info@prentkunst.net
Tel: +31 (0)77 3200282

Kamer van Koophandel nummer: 71784071

BTW-nummer: NL858848090B01

Bankgegevens
Naam bank: ING Bank
IBAN: NL10 INGB 0006 4760 45
BIC: INGBNL2A
Rekeninghouder: PrentKunst v.of.

Disclaimer voor prentkunst.net
Prentkunst V.O.F. (Kamer van Koophandel: 71784071), hierna te noemen Prentkunst, verleent u hierbij toegang tot prentkunst.net (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Prentkunst behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Prentkunst spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Prentkunst.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Prentkunst.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prentkunst nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prentkunst.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prentkunst, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Left Menu Icon